Skip to content

שירותנו

מבין מגוון השירותים שאנו מונים בתחום ההפצה וההובלה:

  • גמישות גבוהה סביב השעון הודות למבנה החברה והצי הרחב והמגוון.
  • ביטוח סחורה בהעברה הטובה ביותר לסלולר.
  • התמחות ומומחיות בעבודה עם חברות ביטחוניות.
  • שירותים מיוחדים כגון איסוף גוביינא, החתמת מסמכים, הפקת בולים ועוד..
  • רפרנט לניהול פעילות ההפצה באופן אישי.
  • התמחות החברה בהובלת שרתים וציוד רגיש.

סודיות ואבטחה

משלוחים מהירים

שירות 24/7